logo

DUYỆT KHUẨN NẤM TẢO VÀ CÁC LOẠI VI RÚT GÂY BỆNH

Sắp xếp
 • BKC 80%(30l/can)

  BKC 80%(30l/can)

  Liên hệ
 • FORMOL(20l/can)

  FORMOL(20l/can)

  Liên hệ
 • BKC 80% (20l/can)

  BKC 80% (20l/can)

  Liên hệ
 • TÍM ẤN (25kg/thùng)

  TÍM ẤN (25kg/thùng)

  Liên hệ
 • TÍM ẤN (50kg/thùng)

  TÍM ẤN (50kg/thùng)

  Liên hệ
 • TÍM TRUNG (50kg/thùng)

  TÍM TRUNG (50kg/thùng)

  Liên hệ